Proiectul ECOURI este implementat de către Asociația Kelsen, în calitate de beneficiar al proiectului și următorii partenerii:

  1. SC Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare SRL
  2. SC Pol Succes SRL
  3. Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară – ACDC
  4. Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina
  5. Asociația Kult-Art
  6. Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (CEFEC)

 

Asociația Kelsen este o organizație independentă, nonguvernamentală, apolitică, nonprofit, având caracter civic, umanitar. Este persoană juridică fară scop patrimonial constituită în concordanță cu  prevederile O.G. 26/2000 și a Legii 246/2005 care a fost înființată în luna martie a anului 1999.

Scopul asociaţiei este elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru  structurile asociative, instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii românești; elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru categoriile de persoane defavorizate, cu dizabilităţi, sprijinirea organizaţiilor nonguvernamentale (ONG), pe plan local, regional și internațional.

Beneficiarii serviciilor oferite de Asociația Kelsen sunt copiii din familii cu venituri reduse, familii numeroase aflate în situație de risc social, familii monoparentale, persoane vârstnice fără venituri, persoane cu dizabilități, tineri care au părăsit instituțiile de ocrotire, elevi, studenți, șomeri, emigranți, persoane aflate în detenție etc.
Îndeplinirea misiunii asociației și atingerea obiectivelor stabilite se realizează prin  proiecte și programe specifice și prin calitatea serviciilor prestate de personalul specializat al organizației noastre: psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali, kinetoterapeuți, pedagogi, lucrători sociali.

Website: www.kelsen.ro

 

Partener 1. Centrul de Excelență pentru Resurse Comunitare este o firmă de consultanță în management și afaceri,  precum și  furnizor de formare profesională acreditat, autorizat în servicii de informare și consiliere, conform Legii 76/2002 și autorizat ca operator de date cu caracter personal.

Obiectivul principal al organizaţiei este realizarea de proiecte viabile care să corespundă cu solicitările clienților și cu cerințele programelor finanțate de Uniunea Europeană. Misiunea organizaţiei este de a însoţi clienţii de-a lungul întregului proces de punere în practică a ideii lor de investiţie: de la formularea ideii de proiect, până la final, când deja s-a concretizat investiția.

Website: www.cerc-consultanta.ro

 

Partener 2. SC Pol Succes Srl este o societate comercială  având ca obiect de activitate principală plasarea și medierea forței de muncă precum și activități de consiliere și informare privind cariera, fiind acreditată de către ANOFM ca furnizor de servicii de ocupare în baza Legii 272/2002.  De asemenea, societatea este autorizată ca și furnizor de  formare profesională pentru adulți în baza OUG 129/2000 . Societatea are preocupări încă de la înființare în domeniul instruirii publicului și organizațiilor publice și private în managementul fondurilor externe, în domeniul comunicării și dezvoltării personale și profesionale,  inițierii  în demararea de noi afaceri pentru persoanele cu abilități antreprenoriale, consultanță în elaborarea de proiecte cu finanțare locală și externă.

 

Partener 3. Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară-ACDC este o asociaţie profesională, care îşi desfăşoară activitatea atât la nivel naţional, cât şi internaţional, iar cei 33 de membri ai asociaţiei deţin expertiză în domeniul dezvoltării comunitare. Obiectivele Asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes comunitar şi de dezvoltare a resurselor umane prin elaborarea, organizarea, punerea în aplicare şi finanţarea de programe specifice, consultanţă, strategii pentru structuri asociative, persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat.

Website: www.acdcromania.ro

 

Partener 4. Institutul pentru Parteneriat Social – Bucovina a fost înfiinţat în 2011 şi are caobiectiv sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor din Nord şi Nord Estul României prin încheierea de parteneriate pentru învăţare, organizarea şi desfăşurarea unor programe de formare profesională şi educaţie continuă.

Printre membrii fondatori se numără:

  • Die Querdenker Austria,
  • Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor din Cernăuţi AREAC,
  • Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Prutul de Sus AREAP,
  • Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor AREAS şi KULT-ART.

Website: www.bucovinainstitute.org

 

Partener 5. Asociația Kult-Art activează în sfera cultural-educativă, fiind o prezență constantă în peisajul sucevean prin acțiuni cum ar fi înființarea unei trupe de pantomimă, organizarea de expoziții de artă plastică și implicarea tinerilor într-o serie de proiecte educative, cum ar fi Grundtvig si Leonardo. Kult -Art este promotorul unei rețele de cooperare în domeniul educației artistice și culturale, rețea în care se regăsesc asociații și instituții de profil din mai multe țări reunite prin liantul comun reprezentat de artă și cultură.

Website: www.kult-art.ro

 

Partener 6. Confederation of European Firms, Employment Initiatives and Cooperatives (SFE CEFEC) este o rețea europeană înființată în 1987, având misiunea de a sprijini și încuraja dezvoltarea firmelor și cooperativelor sociale din Europa, astfel încât mai multe persoane care se confruntă în prezent cu obstacole grave în ceea ce privește incluziunea pe piața muncii din cauza handicapului sau dezavantajelor pe care le au, să aibă acces la un loc de muncă.

Website: www.socialfirmseurope.org